Skip To Content

Search

Sleep Peacefully

1.Colectarea avocat targu mures datelor individuale în scop statistic, direct de către angajaţii direcţiilor regionale/judeţene de statistică şi Institutul Naţional de Statistică prin formulare statistice offline sau online se efectuează conform procedurilor în vigoare, cu respectarea următoarelor reguli privind protecţia datelor confidenţiale:
a)personalul specializat cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului său legal, participă la acţiunile de culegere de date statistice individuale, este obligat să respecte cu stricteţe principiul confidenţialităţii. Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor angajate temporar în activitatea de culegere sau de procesare a  avocat sighisoara datelor şi informaţiilor statistice;
b)formularele de tipul "raport statistic" sau "chestionar statistic" pe suport hârtie sau electronic, care conţin date individuale referitoare la persoanele fizice, gospodării sau persoane juridice, sunt considerate confidenţiale;
c)caracterul "Confidenţial" avocat ucidere din culpa trebuie menţionat pe formularele tipărite prin care se culeg aceste date în cadrul cercetărilor statistice organizate de Institutul Naţional de Statistică; pe formular va fi înscrisă prevederea legală de garantare a utilizării datelor individuale numai în scopuri statistice şi faptul că Institutul Naţional de Statistică asigură confidenţialitatea acestora.